Batteri och hur man ställer in potentiometern

June 07, 2016 20:54   soc, batteri
Min vision på vad som är "rätt", och hur man ställer in potentiometern

Min vision på vad som är "rätt",

Från 1,5 och framåt sitter det en potentiometer för att trimma in rätt batterispänning.

Tanken är att få ett bredare spann på vilka batterival som skall gå att göra men också få en enklare inställning av nivåer i mjukvaran.

Grunder:
Arduinon Uno kan mäta mellan 0-5V i en upplösning av 1024bitar detta gör att vi inte kan mäta 12V rakt av. Enkelt så sätter vi en spännings delare som gör att vi tillexemple bara mäter en tredjedel av spänningen 12/3 = 4Volt. Men för att ha lite marginal när vi laddar med 15V eller mer så väljer vi dela med fyra det ger 12 / 4 = 3V vill full spänning. 

Mjukvaran behöver lite olika input för att fungera,  

 • Vilken batteri typ
 • Spänning vid fullt batteri
 • Spänning vid tomt batteri

GUIDEN NEDAN ANTAR ATT DU ANVÄNDER DIG AV LIAM

Så hur går vi till väga ? 

 1. Koppla in USB matning till arduinon
 2. Mät med voltmätare på Vin och notera spänning med så hög nogrannhet du kan
 3. Dela detta värde med 4 , ex. 4.8V dividerat med 4 = 1.2V
 4. Mät på pinnen till A2


 5. Ljustera tills du får 1.2V på denna pinnen.

 6. Ladda batteriet tills det är fullt, låt det stå en stund för jämna ut sig
 7. Mät med voltmätaren, notera värdet
 8. Lägg in värdet i mjukvaran som fullt. Notera att man inte kan mata in decimaler utan du skall ta värdet x 100. ex 12,72V blir 1272 som full faktor.

 9. Fundera ut vad som är lagom för din batteri typ att ha som min gräns( även här x100)
 10. Ladda in mjukvaran för SETUP och kör spännings inljustering
 11. Börja försiktigt att mäta enbart med USB du skall då få ett värde runt 4,5 till 5V
 12. Anslut batteriet 
 13. Du skall nu få ett värde nära ditt fullt, 
 14. Ljustera potentiometern tills mjukvaran visar samma värde som din voltmätare gör
 15. KLART