Genomgång hur man kopplar in klipparmotorn på kort 1.8