Genomgång hur man kopplar in klipparmotorn på kort 1.8

Vad är vad ?

June 07, 2016 22:31   video, kretskort
Video genomgång av 1.8 kortet