12 vs 24V

April 18, 2016 15:14

Fått frågan många gånger om det går köra 24V på klipparen, och svaret är att det är gjort för 12V men allt går ju bara man vill.

 

Motorskölden

Till börja med så är ju toppskölden en del av tre för få allt att fungera, det måste till en motorsköld och en arduino innan klipparen rör sig.

Motor skölden R3 är specad 5V to 12V men kretsen L298 tål upp mot 50V så med lite tur överlever den 24V schema finns här. Det som ligger klart i risk zoonen är kondesatorer som verkar vara specade till 35V finns ju risk för kina har även lägre värde på någon komponent. 

  • Vin måste fysiskt kapas innan den når Aruinon.

 

Toppskölden

Toppskölden 1.8d logiken matas med 5V från Arduinon men skickar även tillbaka signaler för laddning och batterispänning och matning på Vin. Däremot så klarar resten av kortet dvs mosfet och plintar osv minst 60V.

  • Batterispänning ställs med en pot för spänningsdelning ner till lämplig nivå på A2 (max 4-4,5V vid laddning).
  • R14/R15 bör räknas om för lämplig nivå på D5 (max 4-4,5V vid laddning).
    • Idag är R14 = 330k och R15 100k
    • Enklast är att byta R15 till typ 50k
  • Vin måste fysiskt kapas.

Klippmotorn går driva med MOSfet om den är borstad direkt som kortet är gjort, men är den borstlös?! då tas utgången ju som PWM och får driva nått externt.

Arduinon

Ardunio Uno tål 7-12V men har en max LIMIT på 20V vilken antagligen inte får överskridas dvs den MÅSTE matas via DC-stepdown till 7-12V för inte ta skada.