Nidec

May 07, 2016 18:56

Det verkar vara mycket frågor kring hur Nidec motorn skall kopplas och hur den fungerar.

Basfakta:
Nidec 22H677 är en borstlös motor men med inbyggdriver som matas med 12V därmed hanteras den som en hybrid mellan RC borstlöst och en vanlig dc motor. Medans RC motorer styrs via servo pwm så skall Nidec köras med vanlig Arduino analogWrite med värde mellan 0-255.

 

 

Motorn har ingångar för bestämma riktning, broms och hastighet. Dessa signaler skall vara på 5V.

Rent grafiskt borde det se ut följande

 

Inkoppling:

Färg Funktion Destination Pin Övrigt
Röd Matning Toppsköld  7 konstant 12V matning till drivning
Svart Jord Toppsköld  6  
Blå Run Toppsköld  7 "aktivera" signal
Vit PMW Toppsköld  8 Hastghet
Orange Rotation xx  x välj rotations riktning (används ej)
Gul Puls xx  x återkoppling på rotations hastighet
         

 

Bilden nedan visar inkopplning med en resistor (10k) mellan +- på motorutgången för att skapa positiv PMW-signal till motorn.

Signalen blir omvänd och måste justeras i koden, nedan är koden från min klippare. 

void CUTTERMOTOR::setSpeed(int setspeed) {
   speed = setspeed;
   if (speed > 100)  speed = 100;
   if (speed < 0) speed = 0;
   
   if (type == 0)     // brushless
    pwm = abs(10*speed)+1000;
   else if (type == 1)    // brushed
    pwm = abs(2.55*speed);
   else if (type == 2)    // Nidec
    pwm = 255 - abs(2.55*speed); //invers av speed, 100 = 0, 0% = 255

     
   braking = false;
   
   if (type == 0)
    cutter.writeMicroseconds(pwm);
   else
    analogWrite(pwmpin, pwm);
 }