Nidec

May 07, 2016 18:56

Det verkar vara mycket frågor kring hur Nidec motorn skall kopplas och hur den fungerar.

Basfakta:
Nidec 22H677 är en borstlös motor men med inbyggdriver som matas med 12V därmed hanteras den som en hybrid mellan RC borstlöst och en vanlig dc motor. Medans RC motorer styrs via servo pwm så skall Nidec köras med vanlig Arduino analogWrite med värde mellan 0-255.

 

 

Motorn har ingångar för bestämma riktning, broms och hastighet. Dessa signaler skall vara på 5V.

Rent grafiskt borde det se ut följande

 

Inkoppling:

Färg Funktion Destination Pin Övrigt
Röd Matning Toppsköld  7 konstant 12V matning till drivning
Svart Jord Toppsköld  6  
Blå Run Toppsköld  7 "aktivera" signal
Vit PMW Toppsköld  8 Hastghet
Orange Rotation xx  x välj rotations riktning (används ej)
Gul Puls xx  x återkoppling på rotations hastighet
         

 

Bilden nedan visar inkopplning med en resistor (10k) mellan +- på motorutgången för att skapa positiv PMW-signal till motorn.

Signalen blir omvänd och måste justeras i koden, nedan är koden från min klippare. 

void CUTTERMOTOR::setSpeed(int setspeed) {
   speed = setspeed;
   if (speed > 100)  speed = 100;
   if (speed < 0) speed = 0;
   
   if (type == 0)     // brushless
    pwm = abs(10*speed)+1000;
   else if (type == 1)    // brushed
    pwm = abs(2.55*speed);
   else if (type == 2)    // Nidec
    pwm = 255 - abs(2.55*speed); //invers av speed, 100 = 0, 0% = 255

     
   braking = false;
   
   if (type == 0)
    cutter.writeMicroseconds(pwm);
   else
    analogWrite(pwmpin, pwm);
 }

12 vs 24V

April 18, 2016 15:14

Fått frågan många gånger om det går köra 24V på klipparen, och svaret är att det är gjort för 12V men allt går ju bara man vill.

 

Motorskölden

Till börja med så är ju toppskölden en del av tre för få allt att fungera, det måste till en motorsköld och en arduino innan klipparen rör sig.

Motor skölden R3 är specad 5V to 12V men kretsen L298 tål upp mot 50V så med lite tur överlever den 24V schema finns här. Det som ligger klart i risk zoonen är kondesatorer som verkar vara specade till 35V finns ju risk för kina har även lägre värde på någon komponent. 

 • Vin måste fysiskt kapas innan den når Aruinon.

 

Toppskölden

Toppskölden 1.8d logiken matas med 5V från Arduinon men skickar även tillbaka signaler för laddning och batterispänning och matning på Vin. Däremot så klarar resten av kortet dvs mosfet och plintar osv minst 60V.

 • Batterispänning ställs med en pot för spänningsdelning ner till lämplig nivå på A2 (max 4-4,5V vid laddning).
 • R14/R15 bör räknas om för lämplig nivå på D5 (max 4-4,5V vid laddning).
  • Idag är R14 = 330k och R15 100k
  • Enklast är att byta R15 till typ 50k
 • Vin måste fysiskt kapas.

Klippmotorn går driva med MOSfet om den är borstad direkt som kortet är gjort, men är den borstlös?! då tas utgången ju som PWM och får driva nått externt.

Arduinon

Ardunio Uno tål 7-12V men har en max LIMIT på 20V vilken antagligen inte får överskridas dvs den MÅSTE matas via DC-stepdown till 7-12V för inte ta skada.

 

 

 

Borsta av kopparbanorna

September 16, 2015 06:43

Som en fortsättning på hur man får sin gräsklippare att tåla mer än 2amp har jag pillat lite med att rensa skyddslacken och lagt på lite lödtenn på de banor som behövdes förstärkas.

Jag använder mig av en glasfiberborste, det gör det hela löjligt enkelt.

Borsten sitter i toppen av pennan och efterhand man sliter ner den snurrar man bara fram mer, precis som på en vanlig stifftpenna.

 

Vad behövs vid högre laster, steg 1

September 07, 2015 12:09

Började skissa på vad som behövs förstärkas om man vill ha en kraftigare klipparmotor på sin gräsklippare och därmed lasta upp kortet över 2-2.5amp.

På ovansidan är det bara en liten sträcka fram till resistorn som är för klen, eftersom skruvplinten sitter på ovansidan är det nog enklast att göra denna bygel på undersidan.

På undersidan är det mer som behöver översyn, all röda trådar är banor som lastas av klippmotorn.

 • alt1 är att skrapa/borsta av lacken på kopparbanorna och förstäkra med lödtenn.
 • alt2 löda koppartåd/kabel mellan lödöarna.

 

Hur mycket ström tål MCtopp 1.8d

September 05, 2015 21:07

Frågan kommer ofta om hur mycket ström kortet tål och svaret är ofta jag vet inte rikitigt, men det går ju räkna ut.

Om vi tänker oss att vi vill ha en 12V x 5Amp motor = 60W skulle det gå??

Till att börja med tål:

 • Plinten jag sätter dit 16amp enligt spec i Kina ( troligen 10amp i alla fall)
 • Mosfet tål runt 60amp
 • Backdioden tål ca 1Amp men ligger ju inte heller på mer än vid PWM styrning
  eller när motorn stannar, så den är inte kritisk.

Så långt är det relativt lungt men sedan kommer resistorn för mäta hur mycket ström
 klipparen drar, den jag sätter tål 2W.

Räkneexempel:

12 x 5amp över 0.1ohm (U/RxI) ger spänningsfall på ca 0.5V * 5amp = 2,5W dvs lite mycket men runt 4-4.5amp borde vara smärtgränsen.

              

Men nått som är ivägen överallt är kretskortet, det är byggt
med 1oz och 48mil brett på de ställen som drar ström. 

Det sätter gränsen till 2.5Amp vid 10°C stegning.


                   

Så för att komma över 2.5Amp så bör man stärka ledningsbanorna
något, jobbar på en guide kommer snart...

Hämta fler inlägg