Arduino Uno

Thumb s l300
arduino uno med extra anslutningar
58 kr

ett bra alternativ till uno modellen som har mer anslutningar och stiftlister.

  

USB driver finns att ladda hem på google: Download

 

nedan från Arduino.cc

Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limit) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
PWM Digital I/O Pins 6
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 20 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328P)
EEPROM 1 KB (ATmega328P)
Clock Speed 16 MHz
LED_BUILTIN 13

 

Guide för WAVGAT sköldar

Steg 1 
Ladda ner uppgradering

Steg 2
Packa upp filen och kopiera innehållet till mappen för arduino IDE
C:\Program Files (x86)\Arduino

Steg 3
Starta och välj WAGAT under vilken Ardunio du har